Szerződési feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. Az ÁSZF a GRIZZLY s. r.o., székhelye: Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye, Szlovák Köztársaság, IČO: 46648241, DIČ: 2023499852, a Nagyszombati Kerületi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, mint Sro ügyszám: 29272 / T, kapcsolattartási telefonszám. sz. +421905462041, kapcsolattartási e-mail cím: info@fal-injektalas.hu (a továbbiakban „eladó”) és minden olyan személy, aki az ÁSZF szerint az eladó által az www.fal-injektalas.hu weboldalon kínált áruk vásárlója (a továbbiakban ” Vevő „), amelyek az áruk megvásárlásakor lép hatályba.

1.2. Az eladó és a vevő közötti jogviszonyokat a jelen érvényű ÁSZF, a www.fal-injektalas.hu internetes áruház Kereskedelmi Törvénykönyv Tt. 513/1991.sz. törvénye (a továbbiakban: „Kereskedelmi Törvénykönyv”) és az erre vonatkozó jogi előírások, különösen a Tt. 40/1964. sz. Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) szabályozza, valamint a Tt. 250/2007. törvény a Fogyasztók védelméről és a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990. sz. szabálysértési törvények módosításáról a későbbi jogszabályok szerint, illetve a Tt. 102/2014.sz., a távkapcsolattal megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések, vagy az eladó üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről szóló törvénye és más törvénymódosítások 2.paragrafus 7. bekezdése szabályozza, és a Tt. 22/2004. sz., az elektronikus kereskedelemről szóló törvény, a Tt. 128/2002. sz. a belpiac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről szóló törvény, és a Tt. 284/2002. sz. törvényének kiegészítése és módosítása szabályozza.

1.3. Az adásvételi szerződés az eladó és a vevő között megkötött szerződés, amelynek tárgya az eladó által az eladó weboldalán, a www.fal-injektalas.hu által kínált termékek (a továbbiakban: „áruk”), a II. Cikkben meghatározott módon történő megvásárlása és a szerződés megkötése (a továbbiakban: adásvételi szerződés).

1.4. A Vevőre, aki olyan személy, aki a 2. § értelmében nem fogyasztó és a) a Fogyasztóvédelmi törvény, nem vonatkoznak a VI. cikkej határozatai „Garancia és szerviz” és a VII. cikkej „Áruk visszaküldése – visszalépés a Vételi Szerződéstől”, valamint az ÁSZF- ben meghatározott panasztételi eljárás rendelkezései (Panasztételi Rendszabályzat). Ezen esetben az áruk hibáinak felelőségét a 422. §, a Kereskedelmi Törvénykönyv szabályai határozzák meg.

 1. Az áruk megrendelésének és a vételi szerződés megkötésének módja

2.1. A Vevő az árut az Eladó weboldalán, a www.fal-injektalas.hu weboldalon megadott, elektronikus megrendelőlap (a továbbiakban: „Megrendelés”) kitöltésével, az ÁSZF II cikk által meghatározott módon jár el.

2.2. A Vevő köteles kitölteni a Megrendelésben megadott összes szükséges adatot. A Megrendelés végleges benyújtása előtt a Vevőnek lehetősége van a Megrendelés és a megadott adatok áttekintésére, és szükség esetén megváltoztatására. A kitöltött adatok megváltoztathatók a „Vissza” gomb segítségével, amely visszatér a Vevőnek a Megrendelés kitöltésének korábbi lépéseihez, ahol az adatokat a Vevő megváltoztathatja. Az adatok átellenőrzése és a Vevő részéről való megváltoztatása után a Vevő véglegesen megerősíti a rendelést a „Megrendelés elküldése” gombbal, mely fizetési kötelezettséggel jár. A megrendelés akkor tekinthető az eladónak kézbesítettnek, ha az megérkezik az eladóhoz (eléri diszpozíciójának területét), és tartalmazza az összes szükséges adatot, azaz a Vevő szállítási és számlázási címét, a megrendelésben szereplő összes szükséges információval, e-mail és telefonos kapcsolatfelvétel a Vevővel, a megrendelt áruk neve, a megrendelt áruk mennyisége, valamint a megrendelt áruk kézbesítési módja és az áruk kézbesítési ideje, illetve egyéb adatok a rendelés értelmében. Az Eladónak kézbesített megrendelést, a Vevő általi Vételi Szerződés megkötésére irányuló javaslatnak kell tekinteni. Az eladó vállalja, hogy a Megrendelés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Vevőt annak átvételéről. A kézbesítési értesítés, amelyet automatikusan eljuttat annak kézhezvételekor, nem tekinthető kötelező érvényűnek e cikk 2.4. pontja szerint, és csak a Vevő igényeinek megfelelő információs célokat szolgálja, hogy megrendelését az Eladó online boltjának elektronikus rendszerébe megérkezett.

2.3. A Vevőt a Megrendelés köti, és a Vevő azt ténylegesen csak akkor vonhatja vissza az Eladónak, mielőtt az eladó elfogadja a Vevői Megrendelést, azaz mielőtt az Eladó elküldi a Vevőnek a Megrendelést elfogadó e-mailt, vagy az Eladó a Megrendelés elfogadásáról telefonon értesíti a Vevőt.

2.4. Az Eladó a Vevő megrendelését úgy fogadja el, hogy értesíti a Vevőt az elfogadásáról a Megrendelésben a Vevő által megadott e-mail címre, és e-mailben küldi el a Vevő Megrendelésének elfogadására vonatkozó értesítést (a továbbiakban: „Megrendelés elfogadása”). Az Eladó és a Vevő közötti adásvételi megállapodást akkor lehet megkötöttnek tekinteni, amikor az Eladó a megrendelés elfogadását eljuttatja, kézbesíti a Vevőnek.

2.5. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy weboldalán, a www.fal-injektalas.hu-n feltüntetett áruk árát módosítsa az összes áru megrendelésénél, ha úgy találja, hogy a megadott ár helytelen volt. Az Eladó köteles erről a tényről a Vevőt tájékoztatni. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy ne hajtsa végre a Megrendelés elfogadását, azaz törölje a megrendelést a vételi szerződés megkötése előtt, ha az Eladó internetes oldalán feltüntetett árukatalógusban az áruk leírásában vagy képében helytelenül szerepel, nem megfelelő leírás vagy kép van feltüntetve, valamint az Eladó már értékesítette az árut vagy az beszerezhetetlen, nem elérhető a gyártó oldaláról, vagy jelentősen megváltozott a értékesítési ára a gyártó vagy forgalmazó részéről, az Eladó minden erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a Vevőnek az Eladó www.fal-injektalas.hu weboldalán feltüntetett áron kiszállítani, vagy az áruk katalógusában szereplő, az eladó www.fal-injektalas.hu weboldalán megtalálható áru leírásának megfelelőt biztosítani, vagy az ÁSZF-ben meghatározott időn belül leszállítani, amennyiben az eladó és a vevő másként nem állapodnak meg. A Megrendelést az eladó a fent említett okok miatt kénytelen törölni, az eladó köteles azonnali hatállyal telefonon vagy e-mailben értesíteni a Vevőt a Megrendelés kitöltésekor megadott telefonszámon vagy e-mail címen.

2.6. Az eladónak jogában áll elállni a megkötött adásvételi szerződéstől az árukészlet eladása vagy az áruk elérhetetlensége miatt, vagy ha az áruk gyártója, importőre vagy forgalmazója a vételi szerződésben szereplő termék gyártását megszakította, vagy jelentős változtatásokat hajtott végre, melyek lehetetlenné teszik az Eladó számara, minden erőfeszítése ellenére a megrendelt árut a vevő részére beszerezni vagy nem képes az árut a Vevőnek az eladó weboldalán – www.fal-injektalas.hu- feltüntetett áron kiszállítani, vagy az weboldalon található árukatalógusban szereplő árukkal megfelelőt, megegyezőt biztosítani a Vevő számára, vagy a jelen ÁSZF-ben megadott határidőn belül leszállítani a megrendelt árut. Az eladó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Vevőt erről a tényről, és a Vevőnek a Vevő számlájára történő átutalásától számított 14 napon belül vissza kell fizetnie a Vevőnek a vételi szerződésben rögzített, az árukért fizetett összeget, méghozzá a banki utalással a Vevő számlaszámára. Ez nem érinti az eladó azon jogát, hogy az alkalmazandó jogszabályokból fakadó okokból kilépjen a vételi szerződéstől.

2.7. Az eladó köteles a Vevőt, rendszeresen tájékoztatni a weboldalon -www.fal-injektalas.hu- feltüntetett áruk szállításában, elérhetőségében felmerülő korlátozásokról, és rendszeresen informálni a Vevőt az ilyennemű korlátozások fellépése esetén, méghozzá az adatok napi frissítésével, aktualizálásával.

 

III. Ár és fizetési feltételek

3.1. A Vevő köteles megfizetni a vételárat azon árukért, amelyekre a 3.2. pont szerint az Eladó elfogadott a Megrendelés jóváhagyásakor. Ezen ÁSZF pontjaiban, a Megrendelés Eladónak történő elküldésekor lép érvénybe (a továbbiakban: „Vásárlási ár”) kellő időben és módon.

3.2 Az áruk beszerzési ára az eladó weboldalán, a www.fal-injektalas.hu megadott ár, melyet a Vevő kiválasztott és ezen árukra vonatkozik, amikor a vevő a megrendelést elküldi az eladónak; A feltüntetett ár nem tartalmazza az adót (a továbbiakban: adó).

3.3. A vételárat a Vevő fizeti a Megrendelésben meghatározott fizetési mód szerint. A vételáron túl a Vevő köteles a kiválasztott fizetési mód költségeit is megtéríteni. Az alábbiakban bemutatjuk a vételár megfizetésének lehetséges módjait és a hozzá tartozó árakat a vételár megfizetésének minden egyes módjára:

 • a) készpénzes fizetés az árukért a GRIZZLY s.r.o.- ban történő átvételekor személyesen: 0 EUR;
 • b) hitelkártyás fizetés az árukért a GRIZZLY s.r.o.-nál történő átvételkor: 0 EUR
 • c) utánvétellel – készpénzes fizetéssel az áru átvételekor, a szerződéses fuvarozó által megállapított szállítási árlista szerint
 • d) számlára történő átutalással, előlegfizetési számla alapján, 0 EUR. Amennyiben a Vevő a vonatkozó előzetes számlát nem fizeti ki, a Vevő részére történő számla kézbesítésének napjától számított 7 napon belül nem fizeti meg a vonatkozó vételárat, az eladó ezen időszak lejártával eláll a szerződéstől, így az ezen időszak lejártával fennálló vételi szerződést a kezdetektől fel kell mondani. A felek kötelesek mindent átadni, amit az adásvételi szerződés felmondásáig teljesítettek.

3.4. Az Eladó által kiállított, a vételárra, valamint az áruk szállításával kapcsolatos egyéb költségekre és díjakra vonatkozó számla, amelyet együtt az áruval a Vevőnek küldenek, adódokumentumként és szállítólevéllel is szolgál.

3.5. A 3.2. pontban feltüntetett árak ezen ÁSZF pontjai nem tartalmazzák a vásárolt áruk szállításának költségeit vagy az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeit. Az árufuvarozás, szállítási költségeikről és feltételeiről a 5. cikk ad bővebb információkat ezen ÁSZF-ben feltüntetve. Az elektronikus eszközök használatának költségeit a Vevő és annak az internetszolgáltatója vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatója közötti szerződés szabályozza.

3.6. Ha az eladó nem tudja teljesíteni a vételi megállapodást, mert a megrendelt árut nem lehet kézbesíteni, köteles haladéktalanul értesíteni a Vevőt, és visszatéríteni az árukért fizetett vételárat vagy előleget, valamint minden egyéb díjat, költséget,kivéve ha az eladó és a vevő megállapodnak, mindkét fél számára megfelelő pótmegoldásban. A vételár visszatérítése esetén, illetve annak egy részének visszatérítése, vagy más költségek visszafizetése az eladó által a vevőnek, az fentiekben említettek szerint, az eladó minden felmerülő költséget, azaz befizetett vételárat, annak részét vagy összegét köteles visszatéríteni a Vevőnek, méghozzá azon fizetési módnak megfelelően, amelyet a Vevő a Megrendeléskor választott, vagy a Vevő által az info@fal-injektalas.hu e-mail címre elküldött bankszámlaszámra.

 1. Szállítási idő

4.1. Az árukat a Megrendelésben feltüntetett „Szállítmány kézbesítése” alatt megjelölt határidőn belül kell átadni a Vevőnek, mely határidőt az eladó weboldalán, a www.fal-injektalas.hu weboldalon a megrendelt árunál a termékkatalógusban lehet megtalálni vagy a szolgáltatások szekcióban. Ezen határidőbe csupán a munkanapok számítódnak bele, kivéve, ha a vételi szerződés vagy az adott szolgáltatás nyújtására vonatkozó feltételek másként nem rendelkeznek (a továbbiakban: „kézbesítési határidő”).

4.2. Az áruk kézbesítési határideje, amelynek vételárát a Vevő a megrendelt áru átvételekor térít meg, azaz utánvételkor, a vételi szerződés megkötésének napján kezdődik, méghozzá az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett és a Megrendelés elfogadása az eladó által alapján. Abban az esetben, ha a Vevő az áruk megtérítésének másik fizetési módját választotta, azaz például, ha a fizetést banki utalással téríti stb., a szállítási időszak csak a vételár teljes megfizetése után kezdődik el, azaz onnantól kezdve, hogy a teljes vételárat jóváírják az eladó számláján.

4.3. Abban az esetben, ha a megrendelt árut nem lehet a kézbesítési határidőnek megfelelően kézbesíteni, azaz a megrendelésnek megfelelő szállítási időszakon belül, vagy az eladó weboldalán a www.fal-injektalas.hu-n található termékkatalógusban szereplő határidőnek megfelelően teljesíteni az adott áruknál, az eladó köteles erről a tényről haladéktalanul értesíteni a vevőt, a következőkre vonatkozó információkkal együtt, mint az áruk kiszállításának helyettesítő ideje, vagy az eladó más árukat kínál a Vevőnek, azaz helyettesítő, más alternatívát kínálva a Vevőnek. Amennyiben a Vevő beleegyezést tanúsít hogy az Árukat a javasolt póthatáridőn belül kapja meg, az Eladó ezen kiegészítő határidőn belül köteles az Árukat eljuttatni, kézbesíteni a vevőnek. Póthatáridős kézbesítés esetén az eladó köteles az árut a Vevőnek azonos minőségben és áron kiszállítani. Pótidőpont esetében az eladó csak abban az esetben jogosult pótlólagos kézbesítést nyújtani a Vevőnek, ha a Vevő előzetesen, írásban hozzájárult mindezen helyzethez, azaz egyet ért a pótteljesítés lehetőségével. Amennyiben az eladó nem teljesíti az áruk leszállításának kötelezettségét az eredetileg egyeztetett szállítási határidőn belül, és ugyanakkor nem szállítja az árut a megadott kiegészítő határidőn belül, a Vevőnek joga van visszalépni a szerződéstől, azaz felbontani a megegyezést. Amennyiben minden körülménynek nyilvánvalóan megfelel a szerződési feltételek betartása vagy az adásvételi szerződés megkötését megelőzően a Vevő kifejezetten tájékoztatta az Eladót, hogy az áruk megadott határidőben, konkrét napon vagy határidőn belüli kézbesítése a Vevő számára különös jelentőséggel bírnak, személyes okai vannak, viszont az eladó nem juttatat el az árut ezen időszak alatt,a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől anélkül, hogy további megfelelő határidőt egyeztetne az áruk szállítására.

4.4. Ha az eladó nem teljesíti a vételi szerződésben leszögezett megállapodást, mert a megrendelt árut nem tudja kézbesíteni, akkor a jelen Általános Szerződési Feltétel 3. részének 3.6 pontja lép hatályba.

 

 1. Áruk és szolgáltatások szállítási feltételei

5.1. Az áruk kézbesítését az Eladó végzi, harmadik fél, futárszolgálatán keresztül, csakis munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között. Utánvételi rendelés esetében munkanapon reggel 9:00 óráig , amely rendelkezésre áll, azaz raktáron van, a rendelés napján szállítják, vagy az azt követő munkanapon kerül szállításra..

5.2. Az alábbiakban az eladó ismerteti az áruk szállításának lehetőségeit (melyek a Szlovák Köztársaság teljes területén érvényesek):

 • a) a szállítás, a Vevő által az áruk megrendelésekor megadott címre, a szerződésesben lévő fuvarozó cégen (futárszolgálaton) keresztül történik;
 • b) az áruk átvétele az eladó által meghatározott üzletben – i. azon áruk szállítása, amelyek rendelkezésre állnak az átvevőhelyen; lehetséges a Megrendelés elfogadásától számítva 1 óra elteltével, azaz az adásvételi szerződés megkötésétől számítva.

5.3. A Vevő kötelezettségei az áruk átvételekor: A Vevő köteles az Árukat az üzlettel szerződésben álló szállítótól (futárszolgálattól) megfelelően átvenni, átellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, a csomagok számát, és bármilyen nyilvánvaló hiba észlelése esetén legkésőbb 24 órán belül értesíteni az eladót. Ha az Eladó logójával ellátott eredeti szalagot megsértették, vagy más csomagolási hibákat észlelnek, amelyek a Szolgáltató által szállított árukkal való jogosulatlan behatolásra utalnak, a Vevő jogosult a szóban forgó szállítmány átvételét a szállítónak elutasítani. Abban az esetben, ha a szállítmány átvételére kerül sor, a Vevő a kézbesítőszolgálatnak köteles aláírni az átvételről szóló bizonylatot. Az átvételi bizonylat aláírásával a Vevő igazolja, hogy a kézbesített árut meghibásodás nélkül kaptuk meg. A számla egyidejűleg szállítólevélként is szolgál, melyet mindig a szállított áruhoz, szállítmányhoz mellékelik.

 1. Garancia és szerviz

6.1. Az Eladó az általánosan kötelező érvényű jogi rendeleteknek megfelelően garanciát vállal az árukra, különösképp, de nem korlátozva a Polgári Törvénykönyv 619–625 szakaszaira, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jótállási időtartamra vagy a vonatkozó jótállási igazolásban megadott jótállási időtartamra és az erre vonatkozó jogszabályokban meghatározott garanciaidőre. Ha az eladó weboldalán (www.fal-injektalas.hu) található termékkatalógusban vagy a vonatkozó jótállási tanúsítványban másként nem szerepel, a jótállási idő minden árucikkre 24 hónap. A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor az árut a Vevő megkapta.

6.2. A garancia, jótállás nem vonatkozik az áruk hibáira, amelyeket a Vevő okozott, és ha az áruk következő hibái vagy sérülései merültek fel: az áruk bizonyíthatóan helytelen használata az áruk használati útmutatójával ellentétes módon (pl. működtetés helytelen tápfeszültségnél, nem megengedett, előírt áramforráshasználat stb. ) , a Vevő vagy az árut használó harmadik fél helytelen használata, működtetése miatt, vagy az áru mechanikai károsodása miatt (pl. leesés, törés, a termék külső burkolatának megsérülése), bizonyíthatóan az árukkal való nem megfelelő alkalmazás, beavatkozás esetén keletkezett meghibásodások, ha a hiba magának az árucikknek a rendszerű elhasználódása, az áruk kézhezvétele óta eltelt idő figyelembevételének hosszúsága, ha a benyújtott jótállási kártya és / vagy a vásárlás igazolása magában foglalja az adatok nyilvánvaló jeleit és / vagy ha az áruk sorozatszáma eltér a jótállási számtól és / vagy az áruk megvásárlását igazoló dokumentumoktól, a speciális jogszabályok értelmében meghatározott használati időtartamú fogyasztási cikkek esetében, ha ilyen igényt ezen időszak után nyújtanak be, és / vagy az alábbiakban szereplő hibák miatt.

6.3. A vevő igénybe veheti jótállást:

 • a) személyesen, az eladó bármely üzletében a Szlovák Köztársaság egész területén,
 • b) a reklamációs áruk más árukkal való együtt történő elküldésével, a jogosult reklamációhoz szükséges iratok igénybevételével, alkalmazásával történik (az ÁSZF VI. Cikke 6. bekezdésének 6. pontja alapján), és postai úton való elküldése az eladó címére: GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye. A reklamáció, panaszeljárás gyorsabb feldolgozása érdekében a Vevő közvetlenül a áruk gyártójának legközelebbi, hivatalos szervizközpontjában nyújthatja be a panaszt, amelyek listáját, címét és elérhetőségét a jótállási igazolásban találja meg.

6.4. A Vevőnek jogában áll az Eladóval kapcsolatba lépni az info@fal-injektalas.hu e-mail címen, amelyen keresztül az eladó tanácsot ad a Vevőnek, hogy miként járjon el a panaszeljárás, reklamáció során.

6.5. Abban az esetben, ha a Vevő közvetlenül az Eladóval szemben igényli és terjeszti elő a panaszeljárási kérvényt, és az Eladó elfogadhatónak találja,kérésére az Eladó a javított árut a Vevő részére saját költségén szállítja vissza.

6.6. A panaszeljárási kérvény mellé a Vevőnek csatolnia kell az áruk vásárlási igazolásának olvasható eredeti példányát vagy másolatát, valamint az állítólagos hiba részletes leírását. Ha a hiba nem jelentkezik állandó jelleggel, tartósan, egyértelműen meg kell határozni azokat a feltételeket, melyek során a hiba az árukban megjelenik. A bejelentett áruknak teljesnek kell lenniük, azaz beleértve minden kiegészítőt, amellyel az árut eladták a Vevőnek. Amennyiben az árukra 24 hónapnál hosszabb jótállási időtartamot határoztak meg, a Vevőnek bizonyítania kell, hogy a hiba a garanciaidőn belül jelentkezett. E célból a Vevőnek megfelelően, tisztán és olvashatóan kitöltött jótállási igazolást vagy vásárlási igazolást kell benyújtania az eladó, feltüntetve az eladás dátumát, a termék típusát, az üzlet bélyegzőjét és az eladó aláírását.

6.7. A panaszkezelési eljárást, és a panaszkezelési módot az eladó által hozott panaszkezelési eljárás szabályozza, amely az ÁSZF szerves része. Abban az esetben, ha az Eladóval kötött adásvételi szerződés másik résztvevője nem számít fogyasztónak, a Fogyasztóvédelmi Törvény 2.paragrafusa alapján, hanem vállalkozó, az eladó felelősségét a hibákért kizárólag a Kereskedelmi Törvénykönyv Tt. 513/1991.sz. törvényének 8. sz. törvényre vonatkozó módosított rendelkezései szabályozzák.

VII. Áru visszaküldése – a vételi szerződéstől való elállás

7.1. A távollevő felek között kötött módosított fogyasztóvédelmi törvény 7. szakaszának rendelkezései szerint a fogyasztónak minősülő Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől (a továbbiakban: „szerződés”). Joga van elállni a szerződéstől indoklás nélkül az áruk kézhezvételétől számított 14 napon belül. Pontosabban, 14 napon belül az áru átvételének pillanatától lép érvénybe, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél ( ez alól kivételt képez a kézbesítő), átveszi a megrendelt áru minden darabját, vagy amennyiben a rendelt árut több részletben lehetséges átvenni (külön-külön kézbesítik), számított 14 napon belül, amikor Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személy (kivétel a kézbesítő) átveszi a Vevő által rendelt áru utolsó darabját vagy részét, vagy ha az árut a megadott időszak alatt ismételten kézbesítik. Ez a határidő 14 napon belül attól a pillanattól számít, amikor a Vevő vagy az általa kijelölt harmadik fél, a fuvarozó kivételével, átveszi az első leszállított árut. A Vevő jogában áll az elállási időszak kezdete előtt a Szerződéstől visszalépni, amelynek tárgya az áruk leszállítása és kézbesítése. A Vevőnek a Szerződésből való elállási jogának gyakorlásakor a Vevő köteles egyértelmű nyilatkozattal tájékoztatni az Eladót a Szerződésről való elállási döntéséről, az ÁSZF 7.1 pontjában leírtak alapján, pl. levélben, levélben az eladó címére: GRIZZLY sro, Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye, Szlovák Köztársaság, vagy e-mailben az eladó e-mail címére: info@fal-injektalas.hu a szerződéstől való elállás szándékáról. A szerződéstől való elállás céljából a Vevő szintén jogosult az ÁSZF-hez csatolt minta-elállási formanyomtatvány felhasználására, amely a Vevő számára az eladó weboldalán is elérhető. Az elállási időszak fennmaradónak tekintendő, ha a Vevő az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld az eladónak elállási jogának gyakorlásáról. Áruk esetében az ÁSZF 7.2. pontja szerinti kifizetéseket a Vevőnek csak akkor fizetik ki, ha a visszaküldött árut visszatérítették az eladónak, vagy az áru visszaküldését igazoló okmány benyújtása után, attól függően, hogy melyik történik előbb. A vevő személyesen visszaviheti az árut GRIZZLY s.r.o. székhelyére vagy az eladó címére postázhassa: GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye; A Vevő köteles az árut visszaküldeni vagy visszahozni legkésőbb az elállási jog gyakorlásától számított 14 napon belül. Az időszak fennmarad, ha a Vevő a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit a Vevő viseli, ideértve az áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva nem téríthetők meg postai úton. Ha a leszállított áruk nem rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyekre a Vevő érdeklődést mutatott, és amelyek nem állnak összhangban az eladó által megadott leírással, akkor a szerződésnek megfelelő áruk visszaküldésének és kiszállításának költségei, valamint az összes többi felmerülő költséget az eladó térít meg. A Vevő felel az áruk értékének bármilyen csökkenéséért, meghibásodásáért, amely az áruk bármilyen módon történő kezelésével jár, kivéve az áru jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásáért, melyek az eladót terhelik.

7.2.A jelen ÁSZF 7.1. pontjában leírtaknak megfelelően, a Vevő szerződéstől való elállása esetén a visszatérítik a Vevőnek, a Vevő által a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben fizetett összes kifizetését, ideértve a Vevőtől a Szerződés alapján vagy a Szerződéshez kapcsolódóan kapott egyéb kifizetéseket, például postai kézbesítési és szállítási költségeket, valamint egyéb költségeket és díjakat; a Fogyasztóvédelmi Törvény 8. bekezdésének 5. cikkének értelmében, a fogyasztó érdekeit szem előtt tartva a távolléti szerződések megkötése során. Ez nem vonatkozik a későbbiekben felmerülő többletköltségekre, mégpedig amennyiben a Vevő, az eladó által neki ajánlott legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. Az Eladó köteles a Vevő által befizetett összeget indokolatlan késedelem nélkül visszafizetni a Vevőnek, legkésőbb a Vevő elállási értesítésének az Eladónak történő kézbesítésétől számított 14 napon belül. Ezeket a kifizetéseket ugyanúgy teljesítik, mint a Vevő, amelyet a fizetéskor használt, kivéve, ha a Vevő kifejezetten beleegyezett egy másik fizetési módba, anélkül, hogy a Vevőre további díjak számítódnának fel.

7.3. Az ár visszatérítése a Vevőnek a jelen ÁSZF 7.2. pontjában leírtak alapján, akkor valósul meg, ha a Vevő a visszaküldendő áruk esetében törvényesen jár el, azaz visszaküldi, visszaszolgáltatja az árut az Eladónak az ÁSZF-nek megfelelően, illetve bemutatja az áru visszaküldését igazoló iratot, attól függően, melyik lehetőség áll fenn korábban. A vevő személyesen visszaszolgáltathatja az árut egyenesen a GRIZZLY s.r.o. székhelyére vagy postázza az eladó címére: GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye; A határidő véglegesnek tekinthető, ha a Vevő a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut. Az áruk visszaküldésének közvetlen költségeit a Vevő viseli, ideértve az áruk visszaküldésének költségeit is, amelyek jellegüknél fogva nem téríthetők meg postai úton. Ha a szállított áruk nem rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyekre a Vevő érdeklődését fejezte ki, és amelyek összhangban vannak az eladó által megadott leírással, akkor a Szerződésnek megfelelő áruk visszaküldésének és kiszállításának költségei, valamint a Vevő által ezzel kapcsolatban ésszerűen felmerülő költségeket az Eladó téríti. A Vevő felel az áruk értékének, minőségének bárminemű csökkenéséért, amely az áruk nem megfelelő módon történő kezelésével jár, és az áru jellegének, tulajdonságainak, funkcionalitásának megállapításához szükség. Abban az esetben, ha a Vevő az árut sérült vagy elhasználódott állapotban, nem az eredeti csomagolásban küldi vissza az eladónak, melyek alapján az áruk tulajdonságainak és működőképességének megállapítása nem hiteles és valóságos, az eladó jogosult a vásárlótól kártérítést igényelni, így a vevő köteles a kártérítés teljes összegét megtéríteni az eladónak.

7.4. A Vevő nem állhat el a szerződéstől a következő esetekben, mely tárgya a Távértékesítési Szerződésekről szóló Fogyasztóvédelmi Törvény 7. § (6) bekezdésének, mely kimondja:

 • olyan áruk értékesítése, amelyek ára a pénzügyi piacon történő mozgásától függ, és amelyeket az eladó nem befolyásolhat, és amelyek a szerződéstől való elállási időszakban fordulhatnak elő;
 • a Vevő egyedi igényei szerint elkészített, legyártott áruk, egyedi gyártású áruk vagy kifejezetten egy Vevő számára tervezett áruk értékesítésekor,
 • gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítésekor;
 • olyan áruk értékesítése, amelyek olyan védőcsomagolásban vannak elhelyezve, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, vagy amelynek védőcsomagolása a szállítás során megsérült;
 • olyan áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal a kézbesítés után,
 • sürgős javítások vagy karbantartás elvégzése a vevő kérése alapján az eladó felé; ez nem vonatkozik a Szolgáltatásokról szóló szerződésre és olyan további szerződésekre, melyek tárgya más áruk értékesítése, mint a pótalkatrészek, melyek szükségesek a javításhoz és karbantartáshoz; a vevő az eladónál tett látogatása során megkötötték a szerződést, vagy a Vevő ezeket a szolgáltatásokat vagy termékeket előzetesen nem vette igénybe, nem rendelte meg;

 

7.5 A vevő által, a szerződéstől való elállás esetén, a jelen ÁSZF ezen bekezdése értelmében A Vevő köteles az árut a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül személyesen visszavinni a GRIZZLY s.r.o. üzletébe, vagy postázni a cég címére: GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye. Az előző mondat értelmében a határidő véglegesnek tekinthető, amennyiben az árut a határidő utolsó napján postázták vagy elküldték.

7.6. Ha a vásárló megsérti az adásvételi szerződéstől való elállási feltételeket, vagy ha az árut nem megfelelő módon küldi vissza az eladónak, akkor az eladónak jogában áll kártérítést igényelni a vevőtől, a károk költségeinek megtérítéséről szóló és alkalmazandó jogszabályok alapján, az eladó, a vevő által elszenvedett károkért jogosult ellenköltséget igényelni;

VIII. Elektromos berendezések újrahasznosítása

8.1. Az eladó köteles visszavenni a vevőtől minden olyan használt elektromos berendezést,melyek rendeltetése az ökológiai felszámolás. A Vevő jogosult a használt elektromos berendezést térítésmentesen visszajuttatni az eladó által kijelölt helyre vagy szelektív gyűjtőhelyre.

8.2. Az eladó megtagadhatja a visszavételt, ha a visszaszolgáltatott elektromos berendezés nem tartalmazza az alapvető alkotóelemeket, származási helye kétes, hulladékot tartalmaz, vagy ha a szennyeződés veszélyezteti a személyzet egészségét és biztonságát.

 1. Záró rendelkezés

9.1. A jelen ÁSZF-ben megfogalmazott szabályok kötelező érvényűeknek tekinthetőek attól a naptól számítva, amikor az eladó weboldalán, a www.fal-injektalas.hu-n az eladő közzétette azokat.. Az eladó fenntartja a jogot az ÁSZF pontjainak módosítására és megváltoztatására. Az ÁSZF pontjainak vátoztatásait az eladó köteles írásban közzétenni internetes honlapján, a www.fal-injektalas.hu-n, melyek a közzétételt követően lépnek hatályba.

9.2. A jelen ÁSZF érvényesnek tekinthetőek abban a mértékben és megfogalmazásban használhatóak, ahogy az eladó weboldalán (www.fal-injektalas.hu) szerepelnek azon a napon, amikor a Vevő elküldte megrendelését az eladónak.

9.3. Megrendelés benyújtásával a Vevő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta és megismerkedett az áruk eladási árával, beleértve a szállítási költségeket, a szállítási feltételeket, melyeket figyelembe vesz, valamint hogy elolvasta és elfogadja a megrendelés elküldésének időpontjában hatályos és hatályban lévő ÁSZF-et és panaszkezelési eljárást, valamint egyetért az Eladó weboldalán található további információkkal, mindezekkel a megrendelés elküldése előtt megismerkedett, valamint a megrendelés elküldést követően, az eladótól kapott további fontos információkat is megkapta és tudatában van jogairól és kötelezettségeiről.

9.4. A Vevő a megrendelés elküldésével megadja az eladónak, a Tt. 122/2013.sz. személyes adatok védelméről szóló törvény, valamint ezen belül hatályba lépett törvények módosításáról és kiegészítéséről (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény) a megrendelésben feltüntetett személyes adatait, valamint tudatában van személyes adatainak, az eladó által, feldolgozásával, további, a megrendelés során feltüntetett további adatok, melyek nem minősülnek személyes jellegűnek, hanem szükségesek az ÁSZF alapján, az Adásvételi szerződés megkötése, végrehajtása és teljesítése céljából, mely a Vevő és az Eladó között lép érvénybe, valamint az Eladó szolgáltatásainak és termékeinek felkínálása céljából, az eladó és vevő közötti kapcsolattartás és kapcsolatfelvétel céljából, az eladó tevékenységeivel kapcsolatos információk elküldése a vevő részére, az eladó által szervezett rendezvények céljából, az eladó által kínált további termékek, szolgáltatások céljából, és ezen információk, újdonságok továbbítása a vevőnek az eladó által, méghozzá elektronikus formában, sms-üzenetben, vagy közszolgáltatás igénybevételével. A vevőnek jogában áll A személyi adatok védelméről szóló törvény 28. § és 29. § .cikkej alapján a feldolgozott személyes adataival kapcsolatban rendelkezni. Amennyiben az eladó nem a Vevő személyes adatait dolgozza fel, vagy ha a Vevőnek bármilyen további kétsége merül fel a személyes adatok védelméről szóló törvény személyes adatainak feldolgozása kapcsán történő megsértésével kapcsolatban, akkor a Vevőnek jogában áll magyarázatot kérni az Eladótól, és ebből adódóan az adatok eltávolítását kérheti az eladótól, jogosult kérni a Vevőtől a hibás vagy hiányos személyes adatainak blokkolását, a személyes adatok javítását, kiegészítését vagy megsemmisítését, a személyi adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően. Amennyiben az eladó nem teljesíti a Vevő kérését, a Vevőnek jogában áll felvenni a kapcsolatot a Személyi Adatvédelmi Irodával. A Vevő közvetlenül kapcsolatba léphet az említett hivatallal a személyes adatokkal kapcsolatban felmerülő problémákat illetően. A vevő tudatában van, és beleegyezését adja az eladónak, hogy a megrendelés során, a vevő által megadott e-mail cím, vagy más módon megadott e-mail cím a vásárlás során használt adat az eladó által felhasználható egyéb, közvetlen az eladó által árult áruk reklámozására a T.t. 351/2011. sz. törvény módosított elektronikus hírközlésről (a továbbiakban: elektronikus hírközlési törvény) szóló 62. cikke alapján, az eladó által közvetíteni és eljuttatni a vevőnek, vevő által vásárolt termékekhez hasonló árukról szóló reklámhirdetményeket tartalmazó elektronikus hírleveleket, melyek összhangban vannak az elektronikus hírközlés törvényével. Abban az esetben, ha a Vevő (Címzett) nem kíván a továbbiakban ilyen kereskedelmi üzeneteket, hírleveleket kapni, jogosult bármikor egyszerűen és ingyenesen megtagadni az ilyen kereskedelmi kommunikációt, vagy egyet nem értésének, megtagadásának szándékát az üzleti hírlevelekkel, értesítésekkel kapcsolatban, egyenesen megteheti, az eladó e-mail címére elküldeni kérését a hírlevelek azonnali blokkolását igényelve, a következő elérhetőségre: info@fal-injektalas.hu.

9.5. Az Eladót kötelezi az árukra vonatkozó ajánlatának betartása attól kezdve, hogy az Eladó elfogadja a megrendelést, és egészen addig nem változtathatja mindezt meg, amíg az áru Vevőnek történő kiszállítása végbe nem megy, kivéve, ha az ÁSZF másként rendelkezik.

9.6. Az eladó tájékoztatja a Vevőt, aki az alkalmazandó jogszabályok értelmében fogyasztó, hogy a fogyasztói jogok védelmének felügyeletét ellátó testület a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Prievozská 32, 829 99 Bratislava 27. védelme alatt áll, az általuk meghatározott törvények lépnek hatályba, és az Eladó a fogyasztóvédelmi törvény alapján jár el az adásvétel során a vevővel szemben.

9.7. A vevőnek jogában áll felvenni a kapcsolatot az eladóval jogorvoslati kérelemmel (e-mailben az info@fal-injektalas.hu címre), ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó kezeli a panaszt, vagy ha úgy gondolja, hogy az eladó megsértette jogait. Amennyiben az eladó megtagadja a kérelem megválaszolását vagy a vevő által küldött kérelmének feladásától számított 30 napon belül nem válaszol arra , a T.t. 391/2015.sz. törvény alapján a fogyasztónak jogában áll alternatív megoldást keresni és személyi alternatív vitarendezési módot választani (továbbiakban AVR jogalany) és azt benyújtani. Méghozzá a T.t. 391/2015. sz törvény 3. szakaszának megfelelően AVR személynek bizonyulnak a vitarendezési szervezetek, testületek és felhatalmazott jogi személyek. A Vevő a T.t.391/2015. sz. törvény 12. szakaszában meghatározott módon nyújthat be panaszt és javaslatot. A vevő panaszt nyújthat be az RSO alternatív vitarendezési platformon keresztül is, amely elérhető az interneten a következő címen:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Az alternatív vitarendezési lehetőségek listája megtalálható a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának weboldalán: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Az alternatív vitarendezés lehetőségét csak az a vevő veheti igénybe- egy természetes személy, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti, foglalkoztatási vagy foglalkozási területén belül nem jár el. Az alternatív vitarendezés csak a vevő és az eladó közötti, és csakis a szerződésből fakadó és az azzal kapcsolatos vitát érinti. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők közötti szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a jogvitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az AVR jogalanya megtérítetheti a fogyasztóval az AVR elindításakor a megfelelő, meghatározott illetéket, mely legfeljebb 5 euró áfával együtt.

9.8. Az eladó vállalja, hogy a vételi megállapodást elektronikus formában archiválja az arra vonatkozó ÁSZF-kel együtt, méghozzá 10 év elteltéig. Az ily módon archivált vételi szerződés a vevő számára nem érhető el. T.t. 250/2007.sz. törvény alapján a fogyasztóvédelem vonatkozásában szükséges, hogy az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztassa a fogyasztót, mielőtt a fogyasztó egyértelmű és érthető módon megrendelést küld, az alternatív vitarendezési jogalanyhoz való fordulási lehetőségről a T.t. 391/2015. sz. törvényre hivatkozva, mely az alternatív vitarendezés feltételeiről tájékoztatja a vevőt.

 

GRIZZLY s.r.o., Kráľovská 811/34, 927 01 Vágsellye